YOU ARE SAFE WITH ME

WHO WE ARE

Our website address is: http://jimmyschonning.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

FÖRETAGET

Företagnamn: Jimmy Schönning AB

Org.nummer: 556652-0036

Kontakt info:

Jimmy Schönning

Js@jimmyschönning.com

070 55 55 466

Lundagatan 35, 117 27 Stockholm

 

Produktinformation:  Produkter, möbler 

Valuta: SEK

Leveransvillkor: Pris Inkl moms och frakt inom Sverige. Vid köp av konsument i webbutik gäller swish, kortbetalning eller banköverföring.

Reklamation: 14 dagars ångerrätt efter det att konsumenten tagit emot varan. Konsumenten ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp. Är det däremot fel på varan (en reklamation) är det Jimmy Schönning AB som står får fraktkostnad.

Sekretess: 

Jimmy Schönning AB, i fortsättningen gemensamt kallat ”Jimmy Schönning AB ” eller ”Vi”, värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med “personuppgifter” avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Jimmy Schönning AB behandlar olika typer av personuppgifter. Vi behandlar t.ex. personuppgifter för de upphovspersoner som är delaktiga i vår utgivning, för de personer som köper våra böcker och för de som licensierar våra digitala läromedel och e-kurser (i fortsättningen gemensamt kallade ”tjänsterna”). Nedan beskriver vi i detalj hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Jimmy Schönning AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna, men andra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller dotterbolag kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med Jimmy Schönning AB.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss är du ansvarig för att Jimmy Schönning AB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras här på denna sida på Jimmyschonning.com och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du till exempel köper våra produkter, registrerar dig för nyhetsbrev, via kundundersökningar eller via cookies när du besöker någon av våra webbplatser eller när du använder tjänsterna. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

Det är viktigt för både dig och Jimmy Schönning AB att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att hämta in personuppgifter från externa källor såsom offentliga register. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera köp av våra produkter, t.ex. böcker eller tjänster. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet. Denna behandling inkluderar även kommunikation gällande ditt köp.

Uppgifter

 • Namn, personnummer, adress
 • E-post, telefonnummer, kontonummer
 • Bilder

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Ditt och vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som behövs för artikelinformation och kommunikation kring andra projekt.

Lagringsperiod: Från insamlandet och så länge avtalet är giltigt. Efter utgången av avtalet, om inget annat uttryckligen överenskommits, raderas alla personuppgifter ur våra system och databaser inom 24 månader om inte betalningsåtaganden kvarstår. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen och inkomstskattelagen.

Vi sparar kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett avtal under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt svensk lag.

Hantera konton för digitala produkter och tjänster, t.ex. Mina sidor 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt konto hos Jimmy Schönning AB för att till exempel erbjuda dig digitala produkter, kommunicera med dig, besvara förfrågningar från dig, hantera reklamationer, säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade och för att hantera en eventuell tvist.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Betaluppgifter

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan Jimmy Schönning home och dig avseende kontot.

Lagringsperiod: Så länge kontot är aktivt och har en giltig licens. Efter 24 månaders inaktivitet avidentifieras kontot från dina personuppgifter. 

Hantera manuskript som sänds till Natur & Kultur

Blivande författare kan skicka in manuskript, synopsis eller idéer om bokprojekt till oss via e-post. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig. Var noga med att inte skicka originalmanus, bilder eller liknande, då vi inte har möjlighet att ansvara för dessa.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig.

Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter intill dess att vi har tagit beslut kring ditt manuskript eller synopsis, dock aldrig längre än 36 månader från det att personuppgifterna kom oss tillhanda.

Hantera anställningsärenden 

Alla ansökningar och intresseanmälningar om anställning hos oss ska ske via de e-postadresser som finns angivna under lediga tjänster på vår webbplats. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryterings ärendet.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Ålder/personnummer

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende.

Lagringsperiod: Om ansökan inte leder till anställning sparar vi dina personuppgifter i 6 månader efter att rekryterings ärendet är avslutat. Vid anställning sparas dina personuppgifter under hela anställningstiden och därefter den tid som krävs av annan tillämplig lagstiftning.

Nyhetsbrev 

Genom att godkänna nyhetsbrev från Jimmy Schönning home lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen från oss, från våra egna dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig inom de ämnesområden du har valt.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

Laglig grund för behandlingen
Grund för behandlingen är ditt samtycke till att motta nyhetsbrev Jimmy Schönning home.

Lagringsperiod: Till dess att samtycke återkallas. 

Kommunikation kring erbjudanden, tävlingar och event

Genom att acceptera erbjudanden och kommunikation från Jimmy Schönning AB lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen från oss, från våra egna dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera relevant information och lämna generella och personliga erbjudanden till dig via brev, e-post och olika digitala kanaler. För att lyckas med detta analyserar vi den information som vi samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera olika kunder i olika kundkategorier baserat på bland annat köp- och beteendemönster och interaktioner med Jimmy Schönning AB.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Grund för behandlingen kan även vara ditt samtycke till att motta kommunikation, inbjudningar och erbjudanden.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen eller eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt 12 månader. Uppdatering av listor för inbjudningar till våra event och tävlingar görs årligen. När ett utskick är grundat på samtycke lagras uppgifterna till dess att samtycket återkallas.

Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners 

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetsparters.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-post och telefonnummer som är relaterade till ditt arbete

Laglig grund för behandlingen
Grund för behandlingen är vårt och ditt berättigande intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor.

Lagringsperiod: Så länge vi har ekonomiska transaktioner med det företag/organisation som du företräder och ytterligare 24 månader. Undantag gäller dock för uppgifter vi måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Hantera ansökningar och nomineringar gällande bidrag, stipendier, priser och stöd 

Hantering av kundserviceärenden 

Nödvändig hantering för att kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller övriga kanaler. Även utredning av eventuella klagomål och supportärenden inbegripet teknisk support.

Uppgifter

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter, t.ex. om din utrustning

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

Behandlingen kan även vara grundad på våra avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet med dig.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och ytterligare 12 månader för eventuell uppföljning.

Utveckling/utvärdering/förbättring av våra tjänster, produkter och system 

Nödvändig hantering för att förbättra och anpassa våra tjänster, produkter och system i syfte att de ska fortsätta vara moderna, användarvänliga, följa med den tekniska utvecklingen, ha hög säkerhet och för att förbättra service till våra kunder.

Vi vill ge våra kunder möjlighet att påverka vårt utbud och skickar därför ibland ut kundundersökningar, enkäter och förfrågningar som handlar om våra tjänster. Deltagandet är frivilligt och man behöver inte lämna in personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. företag, leverantörer och organisationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med Jimmy Schönning AB instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns i Sverige. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa. 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Jimmy Schönning AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

Jimmy Schönning ABs tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Jimmy Schönning ABJimmy Schönning AB ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

COOKIES

Jimmy Schönning AB kan komma att använda cookies på våra digitala tjänster. Information om hur Jimmy Schönning AB använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av gällande cookies villkor som du hittar på respektive webbplats.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ut information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring
Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Motsätta dig viss behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet
Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

Enligt distans och hemförsäljningslagen, (2005.59)

2 kap. 9 §

Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. SFS 2014:14

Konsumentens ångerrätt

2 kap. 10 §

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist). Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett meddelande enligt första stycket, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. SFS 2014